تمام مطالب دسته بندی : تبلیغات

الگوی ۸ mتبلیغات

الگوی ۸ mتبلیغات

  روشهای ترویج کسب وکار روشهای ترویج کسب وکار به ۵ آیتم تقسیم می شود ,شامل : تبلیغات,روابط عمومی,چاشنی های فروش,فروشندگان وبازاریابی مستقیم. تبلیغات تبلیغات یعنی که من می خواهم با مخاطبم ارتباط برقرار کنم وبه او بگویم که من چیزی راتولیدکرده ام. درواقع ,تبلیغات نوعی از سیستم ارتباط با مشتری ست. در تبلیغات یک الگوی  به نام الگوی۸m وجود دارد. mission (هدف وماموریت) ۳ هدف در تبلیغات وجود دارد که اولین هدف,مردم را آگاه کنیم ,یا اینکه قانع شان سازیم,یا به آن ها یادآوری کنیم.با این حال به نظر می رسد تبلیغ یک هدف ,بیشتر نداردوآن اقناع مخاطب است.هر بار که قرار است تبلیغی کنیم باید سوالی کلیدی از حودمان بپرسیم وآن این که هدف ما از این تبلیغ […]